açıklık

-ğı is.
1. 分离, 离别: İki arkadaş arasındaki bunca yıllık açıklık sona erdi. 两个朋友之间这么多年的离别结束了。
2. 空地, 场地: liman \açıklıkı 港口停泊场 Çocuklar evin yanındaki açıklıkta oynuyorlar. 孩子们正在房子旁边的空地上玩耍。
3. 间距, 距离, 间隔, 幅度: adamlardaki \açıklık 步幅 kanat \açıklıkı 翼展
4. 旷野, 野外, 开阔地: Kırlardaki açıklık insanın kafasını dinlendirir. 郊外的旷野使人心旷神怡。
5. 清楚, 清晰, 通俗易懂, 明确, 明朗: Barış beyin anlatımında açıklık vardır. 巴雷什先生的讲解清晰易懂。
6. 坦诚, 公开性, 实事求是: Demokrasi bir açıklık rejimidir. 民主是一种求实的体制。
7. 赤裸, 裸露
8. (颜色的)浅淡: rengin \açıklıkı 色浅, 色淡
9. 天́ 半径, 地平经度, 方位角: magnetik \açıklık 磁方位角
10. 物́ (镜头)孔径, 光圈: \açıklık oranı 孔径比率 \açıklık ölçer 孔径仪
-e \açıklık getirmak 使清楚, 使明朗, 澄清 -e \açıklık kazandırmak 使清楚, 使明朗, 澄清 \açıklıka varmak 搞清楚: Bu konuda henüz bir açıklığa varmış değiliz. 这个问题我们尚未搞清楚。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • açıklık — is., ğı 1) Açık olma durumu, aleniyet 2) Uzaklık, mesafe 3) Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer 4) Boş ve geniş yer 5) Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması Kırlardaki açıklık insanı dinlendirir.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklık politikası — is. Siyasette açık, şeffaf olma, glasnost …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklık getirmek (veya kazandırmak) — bir konu veya sorunu anlaşılır duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • açıklık kazanmak — bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağzı açıklık — is., ğı Ağzı açık olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dik açıklık — is., ğı, gök b. Bir gök cisminin gök eşleğinden olan açısal uzaklığı, yükselim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gözü açıklık — is., ğı Gözü açık olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sağ açıklık — is., ğı, gök b. Bir gök cisminin ilkbahar noktasından itibaren gök eşleği boyunca ölçülen açısal uzaklığı, açılım, gök boylamı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • vuzuh — açıklık …   Hukuk Sözlüğü

 • VUZUH — Açıklık. Açık ve anlaşılır şekilde olmak. Netlik. * Aydınlık. * Edb: İfadede açıklık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • açukluk(g) — açıklık, I, 150, § yüz açuklug ı; yüz gülümseyişi ı, 150 § kapug açuklugı; kapı açıklıgı. I, 150 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.